THÔNG SỐ RỆP NỐI DÂY ĐIỆN THOẠI 3M :

Rệp nối rẻ nhánh kích thước dây lớn:

          - Đạt chuẩn CAT5

          - Kích thước dây: 0.4mm - 0.8mm

          - Gel chống nước, chống ẩm

          - Đóng gói: 100 cái/hộp
Rệp nối dây điện thoại 3M

Rệp nối dây điện thoại 3M

Ổ cắm điện aam sàn, âm bàn chính hãng Sino Amigo
Hạt Mạng AMP Chính Hãng
Máy Test mạng Chính hãng Noyafa
Kìm mạng, tool mạng giá rẻ