Sản phẩm chính hãng Ugreen
 THÔNG SỐ RỆP NỐI DÂY ĐIỆN THOẠI 3M :

Rệp nối rẻ nhánh kích thước dây lớn:

          - Đạt chuẩn CAT5

          - Kích thước dây: 0.4mm - 0.8mm

          - Gel chống nước, chống ẩm

          - Đóng gói: 100 cái/hộp
Rệp nối dây điện thoại 3M

Rệp nối dây điện thoại 3M

Ổ cắm điện aam sàn, âm bàn chính hãng Sino Amigo
Hạt Mạng AMP Chính Hãng
Máy Test mạng Chính hãng Noyafa
Kìm mạng, tool mạng giá rẻ
Cáp chuyển đổi HDMI to VGA
Tay chơi game cho PC
Dây nhẩy chính hãng AMP
Cáp mạng AMP