Sản phẩm chính hãng Ugreen

 CHI TIẾT KÌM MẠNG AMP CAT5E : 

The AMP RJ45 Crimp Tool is compatible with the entire utp and FTP standard connector range.

  • High quality Amp manufactured product
  • Ratchet action ensures reliable crimping

Kìm mạng AMP cat5e L1
Ổ cắm điện aam sàn, âm bàn chính hãng Sino Amigo
Hạt Mạng AMP Chính Hãng
Máy Test mạng Chính hãng Noyafa
Kìm mạng, tool mạng giá rẻ
Cáp chuyển đổi HDMI to VGA
Tay chơi game cho PC
Dây nhẩy chính hãng AMP
Cáp mạng AMP