Chi tiết sản phẩm

 Card mở rộng cổng USB qua khe PCI cho ra 04 cổng USB

Dùng cho các dòng main 865,915,945.

Hỗ trợ hệ đièu hành Win XP/vista/win7

Card PCI to 4 cổng USB